Veilig laden, lossen en zekeren

Doelgroep

Beroepschauffeurs met rijbewijs groep C.

Doel

  • Ladingzekering kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk.

  • De basisprincipes van ladingzekering kennen en begrijpen.

  • Technieken en materialen voor ladingzekering kennen.

  • Veilig kunnen laden en lossen.

  • Transpalet, steekwagen en laadklep correct kunnen gebruiken.

Vooropleiding

Beschikken over een rijbewijs met vakbekwaamheid (code 95).

Omschrijving

Theorie

  • ladingzekering tactieken, -technieken en –materieel,

  • normen en codes van goede praktijk

  • met uitvoerig gebruik van videomateriaal, kleinschalige testen…,

  • bespreking van foutieve en correcte ladingbeveiliging aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden.

Praktijk

Oefeningen inzake ladingzekering en werken met diverse materialen en ladingszekeringsmethoden.

FOD code

MPM-004

Opleidingscentrum

OCF-025

Wettelijke Basis

Koninklijk Besluit van 4 mei 2007 – Vakbekwaamheid

Attest / Getuigschrift

De deelnemers ontvangen een getuigschrift van nascholing vakbekwaamheid (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Groep Vakbekwaamheid

1. Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften

Duur van de opleiding

8u30 – 16u30 met 1 uur middagpauze van 12u – 13u

Share this Post