Veilig laden, lossen en zekeren

Doelgroep

Beroepschauffeurs met rijbewijs groep C.

Doel

 •  Ladingzekering kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk.
 • De principes van ladingzekering begrijpen.
 • Technieken en materialen voor ladingzekering kennen.
 • Veilig kunnen laden en lossen.
 • Transpalet, steekwagen en laadklep correct kunnen gebruiken.

Vooropleiding

Beschikken over een rijbewijs met vakbekwaamheid (code 95).

Omschrijving

Theorie

 • Wetgeving ladingzekering (art. 45 wegcode).
 • De krachten die inwerken op een voertuig.
 • Aslastenverdeling (Vlaams aslastendecreet).
 • De EN-normen ladingzekerinsmateriaal.
 • Voertuignormen.
 • Berekenen vereiste ladingzekering.
 • Veiligheid bij het gebruik van hulpmiddelen bij het laden en lossen

Praktijk

 • Toepassen aangeleerde formules en tabellen.

FOD code

MPM-013

Opleidingscentrum

OCF-025

Wettelijke Basis

Koninklijk Besluit van 4 mei 2007 – Vakbekwaamheid

Attest / Getuigschrift

De deelnemers ontvangen een getuigschrift van nascholing vakbekwaamheid (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Groep Vakbekwaamheid

1. Rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften

Duur van de opleiding

8u30 – 16u30 met 1 uur middagpauze van 12u – 13u

 

Share this Post