Prijs: €160
 
Locatie: Van Nevel Aalter
 
Maximum plaatsen: 20
 
Datum: 23/02/2019
 
Uur: 08:30 tot 16:30
 

Doelgroep

Beroepschauffeurs met rijbewijs groep C.

Doel

 •  
 • De Europese regelgeving m.b.t. rij- en rusttijden kennen en kunnen toepassen.
 •  
 • De digitale tachograaf correct kunnen gebruiken.
 •  
 • De CMR-vrachtbrief correct kunnen invullen.

Vooropleiding

Beschikken over een rijbewijs met vakbekwaamheid (code 95).

Omschrijving

Theorie

 •  
 • De Europese verordening 561/2006 als basis van de regelgeving.
 •  
 • Nationale afwijkingen.
 •  
 • Toepassen van de wetgeving via de tachograaf.
 •  
 • Wetgevend kader van de CMR vrachtbrief.

Praktijk

 •  
 • Klassikale oefeningen rond rij- en rusttijden.
 •  
 • Klassikale oefeningen rond het gebruik van de tachograaf.
 •  
 • Invuloefeningen CMR met verschillende cases.

FOD code

MPM-005

Opleidingscentrum

OCF-025

Wettelijke Basis

Koninklijk Besluit van 4 mei 2007 – Vakbekwaamheid

Attest / Getuigschrift

De deelnemers ontvangen een getuigschrift van nascholing vakbekwaamheid (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Groep Vakbekwaamheid

2. Toepassing van de voorschriften

Duur van de opleiding

8u30 – 16u30 met 1 uur middagpauze van 12u – 13u