Skip to main content

Opleiding

Opfrissing wegcode en Europees aanrijdingsformulier

Opfrissing wegcode en Europees aanrijdingsformulier

Prijs: 
€160
Locatie: 
Van Nevel Aalter
Maximum plaatsen: 
20
Datum: 
06/04/2019
Uur: 
08:30 to 16:30

Doelgroep

Beroepschauffeurs met rijbewijs groep C of D.

Doel

  • De specifieke verkeersregels voor vrachtwagens kennen.
  • Op de hoogte blijven van de recente wijzigingen in de wegcode.
  • Correct kunnen invullen van het Europees Aanrijdingsformulier.

Vooropleiding

Beschikken over een rijbewijs met vakbekwaamheid (code 95).

Omschrijving

Theorie

  • Specifieke verkeersregels voor vrachtwagens. 
  • Toelichten van de laatste wijzigingen in de wegcode.    
  • Bespreken verhouding vrachtwagen / andere weggebruikers.
  • Do's & don'ts bij een ongevalsaangifte.

Praktijk

  • Diverse praktijkoefeningen verkeersregels.
  • Invullen ongevalsaangifte

FOD code

MPM-011

Opleidingscentrum

OCF-025

Wettelijke Basis

Koninklijk Besluit van 4 mei 2007 - Vakbekwaamheid

Attest / Getuigschrift

De deelnemers ontvangen een getuigschrift van nascholing vakbekwaamheid (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Groep Vakbekwaamheid

3. Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en imago

Duur van de opleiding

8u30 - 16u30 met 1 uur middagpauze van 12u - 13u

Persoonlijke gegevens
The email to associate with this registration.