Opleidingen info

Behoud van vakbekwaamheid voor rijbewijs C en D.

Sinds 2008-2009 is de richtlijn vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs van kracht. Hierbij moet 35u nascholing gevolgd worden bij een erkend opleidingscentrum binnen de 5 jaar na afgifte van de vakbekwaamheid. Niet alle chauffeurs hebben een vakbekwaamheid nodig, belangrijkste uitzondering zijn voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

Beperkte geldigheid

De vakbekwaamheid is een aanvulling op het rijbewijs verplicht voor alle professioneel bestuurders met een rijbewijs C en/of D. De vakbekwaamheid wordt bovenop het rijbewijs gehaald en de houder dient voor de verlenging ervan om de 5 jaar een nascholing te volgen. Deze nascholing bestaat uit 35 uren opleiding verspreid over verschillende modules. Het bewijs van vakbekwaamheid wordt op het rijbewijs aangeduid met de code 95 bij de betrokken categorieën.

Nieuwe richtlijnen 10/01/2013

Binnen de nieuwe regels rond de vakbekwaamheid, voerde Europa ook een systeem van permanente vorming in voor beroepschauffeurs. Zo moet elke chauffeur, zowel voor bus als vrachtwagen, binnen een periode van 5 jaren tenminste 35 uren bijscholing gevolgd hebben. Ofwel elk jaar 7 uren. De regel is op iedereen van toepassing die professioneel met vervoer bezig is, en is welomschreven in de wetgeving:

  • 35 uren binnen een periode van 5 jaar, ofwel elk jaar 7 uren
  • Opleiding verplicht, géén examens
  • Te volgen bij een erkend opledingsverstrekker
  • Theorie en praktijk

In het staatsblad van 18/01/2013 werden enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd aan de wetgeving in het kader van de vakbekwaamheid (nascholing).

Let wel, deze wijzigingen zijn enkel van toepassing op bestuurders die hun rijbewijs behalen na 01/02/2013 en dit vanaf de eerste 35 uur nascholing.

Voor alle andere chauffeurs treedt deze regeling pas in werking vanaf de 2de cyclus van 35 uur nascholing.

De gekozen nascholingen moeten minstens 1 opleiding bevatten met volgende onderwerpen:

  • Nascholing in rationeel rijden (vb. Eco-driving, Defensief rijden, Ladingzekering,…)
  • Toepassen van de voorschriften (vb. Rij- en rusttijden – digitale tachograaf,…)
  • Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek (vb. EHBO, Ergonomie,…)

Minstens 1 van de door de bestuurder gekozen opleidingen moet een module Defensief en/of Eco-driving zijn, met minimum 3 uur praktijk per bestuurder (lees: de deelnemer zit minimum 3 uur zelf aan het stuur, gespreid over een periode van 35 uur nascholing)

Samenwerking Van Nevel & De Nestor

Sinds enkele jaren werken wij nauw samen met het erkend opleidingscentrum De Nestor uit Mariakerke. Zij verzorgen zo enkele lessen op jaarbasis in ons opleidingslokaal. 

Sinds 01/01/2020 werken we aan een sneller en toegankelijk portaal om zo de inschrijvingen en de opvolging vlot te laten verlopen. De lessen gaan nog steeds ook door in ons opleidingslokaal maar inschrijvingen gebeuren nu rechtstreeks bij De Nestor. U kunt deze opleidingen terugvinden op hun website en rechtstreeks inschrijven via hun portaal.

Wij verwelkomen jullie nog steeds graag in Aalter.

Share this Page