Nieuwe richtlijnen 10/01/2013

Binnen de nieuwe regels rond de vakbekwaamheid, voerde Europa ook een systeem van permanente vorming in voor beroepschauffeurs. Zo moet elke chauffeur, zowel voor bus als vrachtwagen, binnen een periode van 5 jaren tenminste 35 uren bijscholing gevolgd hebben. Ofwel elk jaar 7 uren. De regel is op iedereen van toepassing die professioneel met vervoer bezig is, en is welomschreven in de wetgeving:

  • 35 uren binnen een periode van 5 jaar, ofwel elk jaar 7 uren
  • Opleiding verplicht, géén examens
  • Te volgen bij een erkend opledingsverstrekker
  • Theorie en/of praktijk

In het staatsblad van 18/01/2013 werden enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd aan de wetgeving in het kader van de vakbekwaamheid (nascholing).

Let wel, deze wijzigingen zijn enkel van toepassing op bestuurders die hun rijbewijs behalen na 01/02/2013 en dit vanaf de eerste 35 uur nascholing.

Voor alle andere chauffeurs treedt deze regeling pas in werking vanaf de 2de cyclus van 35 uur nascholing.

De gekozen nascholingen moeten minstens 1 opleiding bevatten met volgende onderwerpen:

  • Nascholing in rationeel rijden (vb. Eco-driving, Defensief rijden, Ladingzekering,…)
  • Toepassen van de voorschriften (vb. Rij- en rusttijden – digitale tachograaf,…)
  • Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek (vb. EHBO, Ergonomie,…)

Minstens 1 van de door de bestuurder gekozen opleidingen moet een module Defensief en/of Eco-driving zijn, met minimum 3 uur praktijk per bestuurder (lees: de deelnemer zit minimum 3 uur zelf aan het stuur, gespreid over een periode van 35 uur nascholing)

Share this Post