Iveco nam deel aan ‘s werelds eerste Truck Platooning Challenge

Iveco nam deel aan de European Truck Platooning Challenge, ‘s werelds eerste grensoverschrijdende initiatief op basis van halfautomatische vrachtwagens. Dit initiatief, georganiseerd door Nederland in het kader van zijn voorzitterschap van de Raad van de EU, promoot een Europese samenwerking tussen belanghebbenden op het vlak van transport, waaronder vrachtwagenconstructeurs, lidstaten, logistieke bedrijven, wegbeheerders, goedkeuringsinstanties voor wegen en voertuigen, onderzoeksinstituten en overheden om een nieuw transportmodel te demonstreren dat veiliger, schoner en efficiënter is.

Als lid van de Europese Vereniging van Autoconstructeurs (ACEA), die de Challenge actief steunt en eraan deelneemt, reizen Iveco en vijf andere Europese vrachtwagenconstructeurs in peloton vanuit verschillende Europese steden naar een evenement op 6 april in Rotterdam.

De Challenge is een unieke gelegenheid voor een testrit met andere weggebruikers in echte omstandigheden. Iveco stuurde twee Stralis Hi-Way-vrachtwagens van het Atomium in Brussel naar de haven van Rotterdam.

Een vrachtwagenpeloton bestaat uit twee of meer vrachtwagens die kort achter elkaar rijden. Door de slipstream van het kopvoertuig te benutten kan de luchtweerstand van het konvooi verminderd worden. Elke vrachtwagen in het peloton is uitgerust met een geavanceerd meetsysteem op basis van radars, camera’s en GPS (Global Positioning System), naast uitgebreide veiligheidssystemen zoals CACC (Cooperative Adaptative Cruise Control) en een geavanceerd noodremsysteem. Dankzij wifi-technologie kan met de andere vrachtwagens uit het peloton gecommuniceerd en samengewerkt worden.

Iveco heeft zich geëngageerd om de technische uitdagingen op voertuigniveau aan te gaan en is voorstander van een geïntegreerde aanpak met de andere belanghebbenden op het vlak van transport. Zo kunnen we open thema’s aanpakken zoals de herziening van regels en de compatibiliteit met infrastructuren en andere weggebruikers,” aldus Pierre Lahutte, Brand President van Iveco. “Voor Iveco zijn vrachtwagenpelotons een stap voorwaarts, om onze klanten de meest duurzame transportoplossingen te blijven aanbieden.”

Al in 2003 demonstreerde Iveco platooning op een testbaan, in het kader van het Chauffeur 2 Project, gefinancierd door het 5de Kaderprogramma van de Europese Unie. Nu 13 jaar later is het doel van deze Challenge om het belang van truck platooning en het inzicht in de voordelen ervan te vergroten. Platooning kan transport veiliger, schoner en efficiënter maken. Daarnaast wordt ook brandstof bespaard en kan de CO2-uitstoot tot 10% dalen.

Het maakt ook deel uit van de geïntegreerde aanpak van de sector voor een verdere verlaging van de CO2-uitstoot. Daarbij wordt gekeken naar alle elementen die een invloed hebben op de uitstoot bij het gebruik van een vrachtwagen. Naast het voertuig zelf zijn ook het ontwerp van de oplegger, het gebruik van alternatieve brandstoffen, logistiek, infrastructuur en intelligente transportsystemen (zoals platooning) van doorslaggevend belang om de CO2-uitstoot te verlagen.

De European Truck Platooning Challenge draait niet alleen om het onderzoeken van nieuwe ideeën en het onder de aandacht brengen van het thema bij stakeholders, maar het wil daarnaast ook de grensoverschrijdende samenwerking in Europa vergroten, om langetermijndoelstellingen in de transportindustrie te bereiken en het onderwerp hoog op de agenda van de Europese beleidsmakers te plaatsen.

Share this Post