Ingrijpen bij brand voor vrachtwagenchauffeurs

Doelgroep

Beroepschauffeurs met rijbewijs groep C.

Doel

  • De risico’s van brand begrijpen en kunnen inschatten.
  • Brandpreventiemaatregelen kunnen toepassen tijdens de uitvoering van de dagtaak.
  • De procedures in geval van brand kunnen toepassen.

Vooropleiding

Beschikken over een rijbewijs met vakbekwaamheid (code 95).

Omschrijving

Theorie

  • De vuurdriehoek.
  • Gevaren van brand.
  • De verschillende brandklassen en blusmiddelen.
  • Hoe gepast reageren bij begin van brand.

Praktijk

  • Actieve blusoefeningen met diverse scenario’s en blusmiddelen

FOD code

MPM-006

Opleidingscentrum

OCF-025

Wettelijke Basis

Koninklijk Besluit van 4 mei 2007 – Vakbekwaamheid

Attest / Getuigschrift

De deelnemers ontvangen een getuigschrift van nascholing vakbekwaamheid (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Groep Vakbekwaamheid

3. Gezonheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en imago

Duur van de opleiding

8u30 – 16u30 met 1 uur middagpauze van 12u – 13u

 

Share this Post