Defensief rijden

Doelgroep

Beroepschauffeurs met rijbewijs groep C.

Doel

 • Voorkomen van ongevallen en incidenten door een aangepaste rijstijl.

 • Verwerven van een attitude die rekening houdt met de andere weggebruikers in het verkeer.

 • De fouten van andere weggebruikers tijdig opmerken en gepast reageren

 • Verwerven van kennis van de veiligheidsvoorzieningen van een voertuig.

Vooropleiding

Beschikken over een rijbewijs met vakbekwaamheid (code 95).

Omschrijving

Theorie

 • ongevallen aan de hand van statistieken,

 • de oorzaak en de ernst van verkeersongevallen,

 • ongevallenfactoren op de openbare weg,

 • actieve en passieve veiligheid,

 • proactief veiligheidsgedrag,

 • preventieve rijtechnieken en anticiperen in het verkeer,

 • kijktechnieken, dode hoeken, stopafstanden, ladingen in voertuigen

Praktijk

 • visuele controle voor vertrek

 • correct in- en uit stappen

 • stuur- en zithouding

 • afstellen spiegels en controle blinde hoeken

 • aandachtspunten bij het achteruit rijden

 • Rit op de openbare weg, waarbij de theorie wordt getoetst aan de praktijk.

FOD code

MPM-004

Opleidingscentrum

OCF-025

Wettelijke Basis

Koninklijk Besluit van 4 mei 2007 – Vakbekwaamheid

Attest / Getuigschrift

De deelnemers ontvangen een getuigschrift van nascholing vakbekwaamheid (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Groep Vakbekwaamheid

 • Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften

Duur van de opleiding

Training van 7 uur, verdeeld over 2 dagdelen:


 • praktijk met voertuig van Truckcenter Van Nevel

Share this Post