Rij- en rusttijden – Tachograaf – CMR

Prijs: €160 Locatie: Van Nevel Aalter Maximum plaatsen: 20 Datum: 23/02/2019 Uur: 08:30 tot 16:30  Doelgroep Beroepschauffeurs met rijbewijs groep C. Doel   De Europese regelgeving m.b.t. rij- en rusttijden kennen en kunnen toepassen.   De digitale tachograaf correct kunnen gebruiken.   De CMR-vrachtbrief correct kunnen invullen. Vooropleiding Beschikken over een rijbewijs met vakbekwaamheid (code 95). Omschrijving Theorie   De Europese verordening 561/2006 als

Read More

Rij- en rusttijden – Tachograaf – CMR

Doelgroep Beroepschauffeurs met rijbewijs groep C. Doel De Europese regelgeving m.b.t. rij- en rusttijden kennen en kunnen toepassen. De digitale tachograaf correct kunnen gebruiken. De CMR-vrachtbrief correct kunnen invullen. Vooropleiding Beschikken over een rijbewijs met vakbekwaamheid (code 95). Omschrijving Theorie De Europese verordening 561/2006 als basis van de regelgeving. Nationale afwijkingen. Toepassen van de wetgeving via de tachograaf. Wetgevend kader

Read More

Veilig laden, lossen en zekeren

Doelgroep Beroepschauffeurs met rijbewijs groep C. Doel Ladingzekering kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk. De basisprincipes van ladingzekering kennen en begrijpen. Technieken en materialen voor ladingzekering kennen. Veilig kunnen laden en lossen. Transpalet, steekwagen en laadklep correct kunnen gebruiken. Vooropleiding Beschikken over een rijbewijs met vakbekwaamheid (code 95). Omschrijving Theorie ladingzekering tactieken, -technieken en –materieel, normen en codes van goede

Read More

Ingrijpen bij noodsituaties voor vrachtwagenchauffeurs

Doelgroep Beroepschauffeurs met rijbewijs groep C. Doel Het belang van levensreddend handelen begrijpen en dit kunnen toepassen. Gepaste Eerste Hulp kunnen bieden bij ziekte of ongeval. Vooropleiding Beschikken over een rijbewijs met vakbekwaamheid (code 95). Omschrijving Benadering van een ongevalssituatie Reanimatie Bloedingen en bloedstelping Traumatologie Wondverzorging FOD code MPM-012 Opleidingscentrum OCF-025 Wettelijke Basis Koninklijk Besluit van 4 mei 2007 –

Read More

Defensief rijden

Doelgroep Beroepschauffeurs met rijbewijs groep C. Doel Voorkomen van ongevallen en incidenten door een aangepaste rijstijl. Verwerven van een attitude die rekening houdt met de andere weggebruikers in het verkeer. De fouten van andere weggebruikers tijdig opmerken en gepast reageren Verwerven van kennis van de veiligheidsvoorzieningen van een voertuig. Vooropleiding Beschikken over een rijbewijs met vakbekwaamheid (code 95). Omschrijving Theorie

Read More

Opfrissing wegcode en Europees aanrijdingsformulier

Doelgroep Beroepschauffeurs met rijbewijs groep C of D. Doel De specifieke verkeersregels voor vrachtwagens kennen. Op de hoogte blijven van de recente wijzigingen in de wegcode. Correct kunnen invullen van het Europees Aanrijdingsformulier. Vooropleiding Beschikken over een rijbewijs met vakbekwaamheid (code 95). Omschrijving Theorie Specifieke verkeersregels voor vrachtwagens.  Toelichten van de laatste wijzigingen in de wegcode.     Bespreken verhouding vrachtwagen

Read More

Rij- en rusttijden – Tachograaf – CMR

Doelgroep Beroepschauffeurs met rijbewijs groep C. Doel De Europese regelgeving m.b.t. rij- en rusttijden kennen en kunnen toepassen. De digitale tachograaf correct kunnen gebruiken. De CMR-vrachtbrief correct kunnen invullen. Vooropleiding Beschikken over een rijbewijs met vakbekwaamheid (code 95). Omschrijving Theorie De Europese verordening 561/2006 als basis van de regelgeving. Nationale afwijkingen. Toepassen van de wetgeving via de tachograaf. Wetgevend kader

Read More

Vervoer gevaarlijke stoffen onder vrijstelling

Doelgroep Professionele bestuurders met een rijbewijs van de groep C. Doel Kennen en begrijpen: Reglementering met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen. Indeling van de gevaarlijke goederen Houders voor vervoer van gevaarlijke goederen Het vervoerdocument kunnen invullen Voorschriften tijdens het vervoer Preventie en noodmaatregelen Stuwing en beveiliging van de lading Vooropleiding Beschikken over een rijbewijs met basiskwalificatie vakbekwaamheid (code

Read More

Veilig laden, lossen en zekeren

Doelgroep Beroepschauffeurs met rijbewijs groep C. Doel Ladingzekering kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk. De basisprincipes van ladingzekering kennen en begrijpen. Technieken en materialen voor ladingzekering kennen. Veilig kunnen laden en lossen. Transpalet, steekwagen en laadklep correct kunnen gebruiken. Vooropleiding Beschikken over een rijbewijs met vakbekwaamheid (code 95). Omschrijving Theorie ladingzekering tactieken, -technieken en –materieel, normen en codes van goede

Read More

Ingrijpen bij brand voor vrachtwagenchauffeurs

Doelgroep Beroepschauffeurs met rijbewijs groep C. Doel De risico’s van brand begrijpen en kunnen inschatten. Brandpreventiemaatregelen kunnen toepassen tijdens de uitvoering van de dagtaak. De procedures in geval van brand kunnen toepassen. Vooropleiding Beschikken over een rijbewijs met vakbekwaamheid (code 95). Omschrijving Theorie De vuurdriehoek. Gevaren van brand. De verschillende brandklassen en blusmiddelen. Hoe gepast reageren bij begin van brand.

Read More